Bra arbetskläder

Av155cm.se

Bra arbetskläder

Det är enormt viktigt att man har bra arbetskläder och det spelar ingen roll vilket arbete man har. När det kommer till frågan om vem som ska stå för arbetskläder är det dock inte lika klart. I vissa fall är det självklart att arbetsgivaren bör stå för kläderna, men inom många andra branscher är arbetskläder samt tvätt av dem inget arbetsgivaransvar utan det får man som anställd själv stå för.

Vad är bra arbetskläder?

Vad som är bra arbetskläder kan variera. I de flesta fall handlar det om kläder som är praktiska att arbeta i och som eventuellt också underlättar arbetet samt gör det säkrare. En arbetstagares bekvämlighet är också viktig, men dessvärre kan inte alltid alla känna sig bekväma i arbetskläderna. När det gäller bra arbetskläder är de ofta genomtänkta så att de ska fungera så bra som möjligt på arbetsplatsen ur flera bemärkelser. De ska inte bli för fort smutsiga, för en arbetstagare som kryper på knä kan fickor för knäskydd vara viktigt och för dem som arbetar som snickare är många fickor en huvudsak. Är man inte överens med sin arbetsgivare om kläderna skadar det inte att ta upp ett samtal kring dem, och runt vad som skulle kunna göras bättre.

Om författaren

155cm.se