Vem ansvarar för arbetskläderna?

Avhannah

Vem ansvarar för arbetskläderna?

Har du fått ett arbete där du ska jobba vid en cementblandare hela dagarna, i kombination med andra arbetsuppgifter? Redan innan du börjar kan du förstå att du behöver speciella och slitstarka arbetskläder – men vem har egentligen ansvar för att du får rätt utrustning?

När särskilda arbetskläder behövs

När du arbetar vid en cementblandare eller har andra arbeten där du kan riskera att skadas, kan du behöva särskilda arbetskläder. Du kan också behöva skor som skyddar fötterna, hjälm och kanske även annan utrustning. Vad som behövs beror på arbetsuppgifterna, ett jobb vid en cementblandare kräver inte detsamma som en målare eller vägarbetare kan behöva. Oavsett vad det är för utrustning, skor och kläder som behövs är det arbetsgivaren som har ansvaret för att du har det du behöver.

Regler kring personlig skyddsutrustning

Det finns en mängd olika regler för arbetskläder och personlig skyddsutrustning, vilket kan vara bra att känna till. Verkar något inte ok kan du lätt kolla upp vad som gäller och se om din arbetsplats lever upp till kraven. Reglerna handlar både om vem som har ansvar, och om hur man ska handskas med olika risker. Att ha skyddsutrustning är bara en del av det, en annan del kan vara till exempel att inte utsättas för risker under en längre tid. Arbete vid en cementblandare är inte ett högriskarbete, men du kan till exempel behöva använda hörselskydd och ha möjlighet till pauser på en plats där det är tystare, för att inte riskera att skada hörseln.

Ett roligt jobb

Har du inte börjat på arbetet än och funderar på hur det kommer att bli? Det kan vara tungt att arbeta vid en cementblandare, men du kommer snart att komma in i hur allting fungerar och du har alltid arbetskamrater som finns där och kan hjälpa dig om du behöver det. En cementblandare används för att göra betong på platser där det inte finns tillgång till el, så det är ett smidigt verktyg som kan ha stor betydelse. En cementblandare är också anpassad för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt, eller så lätt det nu kan gå utan el. Blandningen sker med hjälp av en hydraulisk lösning och när blandningen ska tömmas ut går det att tippa själva trumman.

Är du anställd via ett bemanningsföretag?

När du är anställd via ett bemanningsföretag är det bemanningsföretaget som är din arbetsgivare och har ansvar för att du får rätt arbetskläder, skor och annat för att klara jobbet vid en cementblandare. Ibland kan det finnas överenskommelser så att det är arbetsplatsen som står för utrustningen, men det är bemanningsföretaget som har ansvar för att du får en arbetsmiljö som följer de rådande reglerna – även när det gäller kläder.

Egenföretagare?

Har du själv ett företag där du antingen är den enda som arbetar eller där du har anställda, så är det du som har ansvar för att både du och andra har de arbetskläder och den skyddsutrustning som kan behövas. Därför måste du ha koll på vilka krav som finns, så att du kan leva upp till dem.

Om författaren

hannah administrator