Skyddskläder och hjälm

Av155cm.se

Skyddskläder och hjälm

På vissa arbetsplatser får man inte ha sina egna kläder utan man behöver särskilda skyddskläder. På vissa ställen krävs det rent av att man har hjälm. Här tar vi upp en del former av skyddskläder som kan förekomma inom olika yrkesområden.

Skyddande kläder mot strålning

Om man arbetar på kärnkraftverk eller på ett ställe där strålning förekommer kan man behöva ha särskilda kläder som strålskydd och det är strikt reglerat. Även inom vårdyrken kan man behöva skyddande kläder i samband med röntgen eller liknande. Då används ofta förkläden med bly som stoppar strålningen.

Smittsäkra kroppen

I arbeten där smittor förekommer måste skyddskläder bäras. Det kan vara allt från engångshandskar och plastförkläden till heltäckande overaller, munskydd, eller rent av gasmasker. Skyddskläderna ska man ha på sig både för sin egen och för andras skull. Har man dem inte kan man själv riskera att smittas, och man kan dessutom riskera att föra smittan vidare om man inte använder engångskläder som tas av när man lämnar det kontaminerade området.

Skyddshandskar

Skyddshandskar används inom flera områden. Det förekommer både inom vården, inom hästnäringen, hos veterinärer och på många andra områden. Handskarna finns också i flera olika modeller. Det finns både engångshandskar i gummi eller plast, skyddshandskar i tyg samt kraftiga skyddshandskar som tål även mer frätande kemikalier.

Hjälm

En hjälm kan vara bra på ställen där det kan tänkas ramla ner saker från tak eller våningar ovanför. Hjälmen är också bra om det är halkrisk på området, för även vid ett fall kan huvudet ta skada. Hjälmar används också om man arbetar på lite högre höjd och även där skyddar hjälmen om man ramlar. Hjälmar finns i flera typer och även i flera färger vilket gör det lätt att skilja olika yrkesgrupper åt på arbetsplatsen.

Om författaren

155cm.se