Arbetskläder och utrustning till fastighetsservice

Avhannah

Arbetskläder och utrustning till fastighetsservice

Fastighetsservice är ett praktiskt arbete som innefattar drift, tillsyn och underhåll av både yttre och inre delar av en fastighet. Hit hör fönstertvätt, snöröjning och många andra uppgifter som kräver rätt utrustning och arbetskläder. Med rätt arbetskläder skyddas utsatta delar av fastighetsskötarens kropp, som händer och huvud.

Nabo erbjuder fastighetsservice och personliga förvaltare, där allt från underhållsplanering till den dagliga fastighetsskötseln finns med. Många tekniska installationer och utrymmen i en fastighet kräver underhåll, och fastighetsskötaren måste därför regelbundet gå igenom fastigheten. När hen utför skötsel och tillsyn krävs det att hen har rätt arbetskläder, då många fysiska arbetsmoment ingår i arbetet.

Hörselkåpor och skyddsglasögon

Vilka arbetskläder och utrustning som en fastighetsskötare behöver kan variera beroende på vilka uppgifter som behöver utföras just den dagen. Vanlig utrustning är hörselkåpor, som kan behövas när hål ska borras eller när annat högljutt arbete behöver utföras. Skyddsglasögon kan också vara bra att ha när det finns risk för att strålning eller smuts kommer mot ögonen.

Arbetskläder vid VVS-arbete

Jessica Thiel är lärling inom VVS och anser att problemlösningen är en av de bästa delarna med jobbet. Stimulansen, friheten och en bra lön är andra argument menar hon. Hennes karriärväg har dock inte varit spikrak, efter gymnasiet ägnade hon sig först åt bland annat dykning och fallskärmshoppning. I jobbet kan hon behöva göra bockar på rör och annat arbete som kräver bra arbetskläder. Ett par slitstarka handskar kan vara bra att ha som arbetare inom VVS och fastighetsservice, då händerna annars kan ta skada vid olika arbetsmoment.

Rätt utrustning förebygger olyckor

Andra moment som kan behöva utföras av en fastighetsskötare är att läsa av mätare och byta ljuskällor. Här kan det behövas en stabil, hopfällbar stege som gör det möjligt att nå högt upp till tak och väggar, för att byta glödlampor eller kontrollera brister i byggnaden. Anders Heinhagen är skolvaktmästare i Jönköping och menar att det finns många risker för arbetsolyckor inom branschen, om man inte har rätt arbetskläder och utrustning. Bland allvarliga arbetsolyckor finns skador som ger frakturer på ben, orsakar svåra blödningar, eller skador på muskler och nerver. Det är vanligare med mindre allvarliga olyckor, som klämskador och ont i ryggen. Efter olyckor ska arbetsgivaren utreda bristerna i den aktuella arbetsmiljön.

Fastighetsskötsel för ökad trygghet

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har skyddsrummen blivit aktuella igen och fastighetsskötare har fått mycket att göra. Henrik Evers arbetar som husvärd i Stockholm och berättar att han fått många frågor från hyresgästerna om var det finns skyddsrum i området och hur de ska kunna komma in i dem vid behov. Skyddsrum besiktigas ungefär var femtonde år av ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”. Nu när hotbilden mot Sverige har ökat visar det sig dock hur viktigt det är med god fastighetsskötsel och att åtgärder snabbt kan vidtas för att förbättra de boendes säkerhet. Skyddsrummen ska kunna ställas i ordning snabbt, inom två dygn. Det är fastighetsägaren som tillsammans med de skyddssökande ska fixa rummet. Patrick Pavanelli, som är fastighetsskötare i Eskilstuna, säger att de har cykelrum och matkällarförråd i skyddsrummen och där förvarar hyresgästerna sina saker.

Om författaren

hannah administrator