Sök nytt jobb och köp nya arbetskläder

Avhannah

Sök nytt jobb och köp nya arbetskläder

Många branscher söker efter arbetskraft men saknar idag tillräckligt många som ansöker. Hit hör exempelvis byggbranschen, vården och transport. För att du ska kunna hitta ett bra jobb inom alla de branscher som söker folk behöver du ha ett bra personligt brev och CV. Blir du anställd kan du också behöva skaffa bra arbetskläder, om arbetsgivaren inte står för kläder och utrustning när du är på jobbet.

Hos Cowrite hittar du en personligt brev mall som du kan använda för att färdigställa ett högkvalitativt personligt brev på kort tid. Du får ett dokument som är professionellt och välskrivet, samtidigt som det är väl anpassat till det jobb du söker. En mall för personligt brev från Cowrite kan ge dig jobb hela 48 dagar tidigare än det beräknade genomsnittet, och du kan få texter utskrivna på både svenska och engelska.

Många jobb inom byggbranschen

Under de senaste åren har behovet av bostäder ökat kraftigt och miljardinvesteringar kommer göras i att bygga nytt. Byggföretagen i Norrbotten menar att verksamheten behöver fördubblas under de kommande åren, samtidigt som det inte finns tillräckligt med arbetskraft. Västerbotten och Norrbotten har redan den lägsta arbetslösheten i Sverige, vilket gör det besvärligt att rekrytera för byggföretagen. Om du söker nytt jobb är det alltså klokt att satsa på byggbranschen, där behovet av att nyanställa kommer vara stort under många år framöver.

Viktigt med rätt arbetskläder

Om du med hjälp en mall för personligt brev lyckas få ett jobb inom exempelvis byggbranschen eller vården kommer du behöva ha bra arbetskläder som skyddar dig i arbetet. Som byggnadsarbetare behöver du skyddsväst och en godkänd hjälm, samt andra arbetskläder och utrustning baserat på vilka arbetsuppgifter du kommer att utföra. Inom vården finns också ett antal regler som arbetsgivaren behöver följa, där reglerna är avsedda att tillgodose hygien och säkerhet för både anställda och patienter.

De som arbetar inom sjuk- och hälsovård, omsorg och tandvård behöver använda sig av basala hygienrutiner, vilket är en viktig del i att förebygga infektioner. En god hygienisk standard måste upprätthållas och utrustning, lokal och verksamhet måste utformas med målet att minska risken för smittspridning och infektioner. Socialstyrelsen har föreskrifter kring basal hygien som ska följas av sjuk- och hälsovården. Detta måste också ske inom hemtjänsten, särskilda boenden och LSS-boenden. I den basala hygienen ska arbetskläder användas, samt skyddskläder och skyddshandskar. Det är viktigt att ha god handhygien och tillämpa alla nödvändiga åtgärder så att patienternas trygghet premieras. När patienterna har fysisk kontakt med personalen måste föreskrifterna efterföljas. Det är vårdgivaren som har ansvar för att personalen har rätt arbetskläder och att personalen följer alla föreskrifter. Vid rutiner för handhygien ska personalen desinfektera sina händer med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, detta behöver göras både före och efter ett vårdmoment utförs.

Om författaren

hannah administrator