Dagsarkiv juni 19, 2022

Avhannah

En säker arbetsplats

Att gå till arbetet är något som många tycker är väldigt roligt, medan andra har lite jobbigare att ta sig dit och inte trivs till 100 %. Oavsett vilken av dessa grupper man tillhör så är det oerhört viktigt för ens mående att man känner sig säker och trygg på sin arbetsplats. Att veta att man har alla skydd som krävs för att inte utsättas för skador eller risker, varken nu eller i framtiden är en förutsättning för att man ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt och orka med det i längden. Här kommer därför några viktiga delar i hur man håller en arbetsplats säker.

Radon

En fara som har upptäckts på senare år i såväl bostadshus som i vissa industrier är radon. Att därför ta hjälp av till exempel Radea för att mäta halten av radon i luften om man misstänker att detta kan finnas på ens arbetsplats är viktigt. Genom att ta hjälp av en stabil aktör som Radea och se om det ligger någon sanning i ens farhågor kommer man senare kunna känna sig tryggare på sin arbetsplats. Upptäcker man att det funnits radon ska man självklart skyndsamt sanera, vilket kommer att göra att det blir en trygg arbetsplats. Det farliga med radon är att det är både luktlöst och färglöst och det är därför i princip omöjligt att upptäcka utan professionell utrustning.

Arbetskläder

Att se till att man har rätt arbetskläder och rätt utrustning för att hålla sig säker på sin arbetsplats är oerhört viktigt. Det kan handla om mer direkta faror som att ha ett par bra handskar som kan skydda från skärskador och stickskador. Men det kan också handla om mer långsiktiga lösningar som gör att man minskar risken för skador på sikt. Ett exempel på detta är att det är oerhört viktigt att ha bra knäskydd i sina byxor om man jobbar på ett arbete där man står mycket på knäna. Att se till att man har ordentliga skor med tåhätta om man arbetar inom industrin är också väldigt viktigt. Bra arbetskläder är alltså också en förutsättning för att man ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.