Årsarkiv juli 1, 2022

Avrobustor.se

Riv säkert med en demoleringsrobot

Rivningsarbete kan vara en smutsig, dammig och tung historia. Bilning, det vill säga när man hamrar loss exempelvis betong, kan vara extremt arbetsamt. Det finns dock en lösning som kan göra jobbet enklare. I den här texten ska vi berätta varför du bör hyra en demoleringsrobot.

Vad är en demoleringsrobot?

Först kanske du vill veta vad en demoleringsrobot egentligen är. Kort sagt kan man säga att det är en fristående bilningshammare som är fjärrstyrd. Det innebär att ingen fysiskt behöver stå och hålla i maskinen under arbetet. Detta ökar säkerheten avsevärt. Dels finns det ingen risk att man skadar sig på maskinen och dels blir det lättare att arbeta i trånga utrymmen. Bilning kan också ge upphov till så kallade vibrationsskador i händerna eftersom maskinen vibrerar kraftigt. Vibrationsskador uppstår när nerverna i händerna blir skadade, något som kan medföra att man exempelvis förlorar eller får nedsatt känsel i dem. Vill man istället utföra arbetet på ett tryggt sätt är det bra om man använder sig av en demoleringsrobot. Inom rivningsbranschen har det, precis som i vägarbetarbranschen blivit allt viktigare med säkerhet. Genom att använda den här typen av maskin blir arbetet mycket säkrare.

Hyr en demoleringsrobot

Precis som nästan alla typer av maskiner är demoleringsrobotar ganska kostsamma. Det kan göra att man hellre väljer att använda sig av en traditionell bilningshammare när man ska riva eftersom man vill spara pengar. Då kan det vara bra att veta att det går utmärkt att hyra en demoleringsrobot. På så sätt betalar du bara för den tid du använder maskinen och slipper förvara den när den inte används. Det är ju också ganska ovanligt att man gör många rivningsprojekt efter varandra om man är en privatperson. Man behöver med andra ord inte äga en demoleringsrobot eftersom den används så sällan. Kom också ihåg att det är klimatsmart att hyra verktyg. Då slipper nämligen lika många verktyg produceras och på så sätt skapa påfrestningar på miljön. Just lite ovanligare verktyg som demoleringsmaskiner är därför extra fördelaktiga att hyra.

Tänk på säkerheten inför nästa rivningsprojekt och slit inte på din kropp i onödan. Låt istället en demoleringsrobot göra det tunga jobbet åt dig så kan du lugnt stå vid sidan av och titta på. Du slipper också lyfta tungt och slipper oroa dig för obehagliga vibrationsskador i händerna. Det är som man brukar säga: det gäller att jobba smart, inte hårt.

Avrobustor.se

En säker arbetsplats

Att gå till arbetet är något som många tycker är väldigt roligt, medan andra har lite jobbigare att ta sig dit och inte trivs till 100 %. Oavsett vilken av dessa grupper man tillhör så är det oerhört viktigt för ens mående att man känner sig säker och trygg på sin arbetsplats. Att veta att man har alla skydd som krävs för att inte utsättas för skador eller risker, varken nu eller i framtiden är en förutsättning för att man ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt och orka med det i längden. Här kommer därför några viktiga delar i hur man håller en arbetsplats säker.

Radon

En fara som har upptäckts på senare år i såväl bostadshus som i vissa industrier är radon. Att därför ta hjälp av till exempel Radea för att mäta halten av radon i luften om man misstänker att detta kan finnas på ens arbetsplats är viktigt. Genom att ta hjälp av en stabil aktör som Radea och se om det ligger någon sanning i ens farhågor kommer man senare kunna känna sig tryggare på sin arbetsplats. Upptäcker man att det funnits radon ska man självklart skyndsamt sanera, vilket kommer att göra att det blir en trygg arbetsplats. Det farliga med radon är att det är både luktlöst och färglöst och det är därför i princip omöjligt att upptäcka utan professionell utrustning.

Arbetskläder

Att se till att man har rätt arbetskläder och rätt utrustning för att hålla sig säker på sin arbetsplats är oerhört viktigt. Det kan handla om mer direkta faror som att ha ett par bra handskar som kan skydda från skärskador och stickskador. Men det kan också handla om mer långsiktiga lösningar som gör att man minskar risken för skador på sikt. Ett exempel på detta är att det är oerhört viktigt att ha bra knäskydd i sina byxor om man jobbar på ett arbete där man står mycket på knäna. Att se till att man har ordentliga skor med tåhätta om man arbetar inom industrin är också väldigt viktigt. Bra arbetskläder är alltså också en förutsättning för att man ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats.

Avrobustor.se

Hitta rätt arbetskläder

Arbetskläderna är kanske viktigare än vi tror när det kommer till att kunna utföra arbetet på bästa sätt. Att ha rätt arbetskläder kommer att göra att vi trivs bättre på jobbet. Snygga och gemensamma kläder gör dessutom att man känner sig mer som en grupp och som ett lag när man är på arbetet. Rätt arbetskläder är också oerhört viktigt för att vi ska kunna vara säkra och trygga på jobbet och skyddas från eventuella olyckor. Att välja rätt arbetskläder är därför väldigt viktigt och i den här artikeln kommer vi att titta på några faktorer som man bör väga in.

Fråga de anställda

Att se till att ta reda på vad de anställda på företaget tycker med hjälp av någon typ av medarbetarundersökning kan vara ett väldigt effektivt sätt att hitta rätt arbetskläder. Med hjälp av en bra medarbetarundersökning kan man till exempel ta reda på vilka faror som är viktigt för medarbetarna att arbetskläderna skyddar mot, men också vilken typ av kläder som de anställda tycker är snygga och som de skulle trivas i. Genom att få all den här informationen kommer man sedan kunna köpa arbetskläder som gör att de anställda blir nöjda. Att ha arbetskläder som man trivs i och som man känner är tillräckligt bra, samt skyddar tillräckligt mycket på det jobb man utför, kan påverka dagen mer än många tror och göra att man trivs bättre på sitt arbete.

Kvalitet

En annan viktig sak som man ska ha med sig när man beställer nya arbetskläder är att se till att kvaliteten håller måttet. Att här vända sig till en erfaren aktör, som man själv eller någon annan man känner tidigare har arbetat med och som man vet kommer att leverera kläder av hög kvalitet, är ett bra tips. Kvalitet handlar inte bara om att man ska slippa köpa nya kläder alldeles för ofta. Kläder som går sönder på arbetet kan också vara en säkerhetsrisk, samtidigt som de anställda kommer att känna att man som ledning och chefer inte investerar i den utrustning som behövs. Bra och hållbara kläder är därför väldigt viktigt.

Avrobustor.se

Sälj arbetskläder på nätet – bygg en framgångsrik hemsida

Den som har planer på att sälja arbetskläder och utrustning på nätet, eller något helt annat för den delen, bör investera i en riktigt bra hemsida. Det är ju hemsidan som är grundpelaren i verksamheten då det är via den alla försäljningar sker. Med hjälp av https://klingit.com/se/ kan man bygga upp en framgångsrik hemsida.

Klingit – en webbyrå som bygger hemsidor

Det finns mängder med webbyråer och Klingit är en av dem. På deras hemsida https://klingit.com/se/ kan den som har planer på att starta upp en webbshop få hjälp som gör hemsidan mer framgångsrik. Klingit kan exempelvis hjälpa till med att bygga upp hemsidans layout och se till att den rankar högt bland sökresultaten på Google. Det bidrar nämligen till att potentiella kunder hittar hemsidan lättare. Det är med andra ord en bra idé att ta hjälp av en webbyrå som kan ta hand om allt det där tekniska som annars kan vara svårt för gemene man att göra. Hur man får sin hemsida att ranka högt på Google är nästan en hel vetenskap, men med hjälp av https://klingit.com/se/ får man hjälpen man behöver.

Lyckas med försäljningen

Oavsett om man säljer arbetskläder och utrustning eller något annat på nätet, är det inte bara en bra hemsida man behöver. Man behöver dessutom ha en del kunskap om hur man säljer något. Exempelvis är det en fördel att veta hur marknadsföring fungerar. Det är främst marknadsföringen som gör att produkterna kan säljas. Hur man kan skilja ut sig från konkurrenterna är också bra att veta så att man kan locka kunderna till företaget. Det gäller att ge kunderna något som konkurrenterna inte gör i dagsläget. Kanske kan en bättre leveransmetod erbjudas eller så kanske betalningsalternativen kan bli fler. Det finns alltid sätt att skilja ut sig från konkurrenterna.

Avrobustor.se

Använd Proof of Concept till byggarbetskläder för kvinnor!

När man vill utveckla idéer för olika startups kan man ha stor nytta av Proof of Concept för att få en produkt eller idé genomförbar. Om man vill satsa på att uveckla arbetskläder för kvinnor inom många branscher, kan en Proof of Concept vara perfekt att tilllämpa! Då kan man via prototyp.se få en perfekt service och hjälp kring Proof of Concept där man presenterar sina arbetskläder för kvinnor, samt att kunnig personal undersöker marknaden och genomförbarheten.

Utveckla kvinnligt anpassade arbetskläder med Proof of Concept

Om man satsar på arbetskläder för kvinnor inom byggbranschen, har man gjort ett klokt val då fler kvinnor behöver lockas till byggbranschen och behovet av arbetskläder för kvinnor är stort inom bygg. Då behöver man först och främst utveckla en kläddesign och komma på funktionella lösningar på kläder som kan anpassas efter behov och funktioner. Att då använda sig av Proof of Concept är perfekt när man vill utveckla sin kläddesign för byggarbetande kvinnor! Nu är det dock ett faktum att allt fler företag satsar på kvinnliga arbetskläder vilket kommer väl till nytta och då man behöver ta hänsyn till andra kroppsformer. Med hjälp av prototyp.se kan man få en perfekt produktutveckling med proof of concept när det till exempel kommer till design, genomförbarhet och efterfrågan på byggarbetskläder för kvinnliga former.

Hur fungerar en Proof of Concept för arbetskläder?

Tjänster som en Proof of Concept genom prototyp.se, innebär att man får tillgång till kunnig personal vars team kan se till att skapa ett eller fler koncepttest gentemot potentiella kunder. Ett professionellt Proof of Concept med kunnig personal på prototyp.se, betyder en starkare varumärkesutveckling av de arbetskläder för kvinnor som man vill skapa. Att designa kläder för byggarbetande kvinnor, innebär att man också måste vara noga med att ansöka om alla de rättigheter man ska ha för ett totalt varumärkesskydd. Ett av dessa skydd som är viktiga att ansöka om är designerskydd. Man ska även se till att man har patent på ritningar och skaffa mönsterskydd som är kopplade till kläderna. Ett designerskydd är viktigt mot förfalskningar av märken och med ett designerskydd för arbetskläder till kvinnor, har man alla lagliga rättigheter och patent på sin sida.

Genom att använda sig av Proof of Concept till utvecklingen av arbetskläder för kvinnor inom byggbranschen, får man en värdefull feedback från potentiella framtida kunder. Kunniga team på prototyp.se kan se till att följa upp och utvärdera de modeller man har i ett tidigt stadie kring de varianter av kläder som man presenterar. Efterfrågan ökar allt mer kring arbetskläder för kvinnor inom byggbranschen. Där kan man även se en allt större efterfrågan kring

byggarbetsbyxor för gravida då en gravid kvinna faktisk kan arbeta inom bygg som gravid, men med anpassade arbetsuppgifter och vissa rekommendationer. Vilka modeller av byggarbetskläder för kvinnor man än vill utveckla, passar alltid ett Proof of Concept perfekt för kundutvärderingar, samt för en tryggare produkt och utveckling av det egna klädmärket.

Avrobustor.se

Fräsch dusch och toalett på arbetsplatsen

En fräsch toalett och möjligheten att duscha på jobbet är mycket uppskattat av din personal. Förutom att det är lättare att hålla rent i ett genomtänkt badrum, så höjer det också hygienen på jobbet. Med dusch på plats är det också lättare att cykla till jobbet och komma fram svettig.

Dusch och toalett

Du behöver inte renovera hela toaletten eller badrummet om väggarna inte är sunkiga. Det räcker ofta att måla om, skaffa ny toalettstol och gärna installera en dusch. Finns det bara en golvbrunn är det lätt att sätta upp duschväggar. Duschen tar knappt någon plats i badrummet, men underlättar mycket för personalen. Det är mycket trevligare för både er som jobbar och kunder om det är snyggt och fräsch. Toaletten, badrummet och köket är de rum som påverkar våra intryck av ett hem eller ett företag mest. Känns det hygieniskt och fräscht eller vill du knappt använda handdukarna för att det känns som att du blir lortig av dem? Det viktigaste är naturligtvis personalvård och att investera i en bra vardag för personalen. Gå in på Rörfokus där du köper ny toalettstol och duschväggar, och allt annat som du behöver för toalett och badrum.

Fördelar med dusch

Oavsett vilket slags företag du driver så är det smart att ha dusch. Först och främst underlättar det om ni behöver duscha av något. Möbler, mattor eller något som blivit riktigt lortigt. Har personalen särskilda arbetskläder som de ska använda? Då är det smart att både ha tvättmaskin och dusch. Sedan är det skönt att ha en dusch till personalen. Är det någon som brukar cykla till jobbet? Då är det skönt att kunna byta om och snabbt ta en dusch innan dagen börjar, ifall personen har långt att cykla, lätt blir svettig eller vill använda turen som träningspass. Detsamma gäller vid sjukdom eller om det är problem med vattnet hemma hos någon. Sommartid är det också härligt att kunna ta en dusch mitt på dagen. Särskilt om du blivit riktigt svettig och ska ha ett viktigt möte på eftermiddagen. En dusch underlättar för att ni alla ska kunna vara fräscha och hygieniska på jobbet, och samtidigt vara aktiva och göra ett bra jobb.

Avrobustor.se

Att skaffa rätt arbetskläder

Att driva ett företag är en komplex process som kräver att man har koll på en mängd olika områden. Det finns helt enkelt väldigt mycket att lära sig och många saker som man kan dra fördel av att veta lite mer om. Ett av dessa områden är arbetskläder. Att se till att de anställda på företaget har ändamålsenliga kläder är en nödvändighet och något som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. I den här artikeln kommer vi både förklara varför och ge lite tips på vad man kan göra för att ha råd med rätt kläder.

Att ha råd

Nya och bra arbetskläder är som vi kommer att förklara senare i denna artikel oerhört viktigt och något som krävs på en väl utvecklad arbetsplats. Men det kan också vara dyrt. Ett bra sätt att se till att man har råd med detta kan vara att ta ett företagslån för att ge ekonomin en liten hjälp på traven. Ett företagslån är till för att du som företagare ska kunna göra de investeringar som krävs för att ta företaget till nästa nivå och arbetskläder kan definitivt vara ett av dessa områden.

Varför bra arbetskläder är viktiga

Det finns en mängd olika anledningar till varför man som företagare bör investera i ändamålsenliga och fräscha arbetskläder. För det första är kläderna en av de första sakerna som kunder lägger märke till om man utför jobb hos olika klienter. Att ha slitna, för stora eller smutsiga kläder kommer bidra till att man som kund får en bild av ditt företag som slarvigt, eller ekonomiskt instabilt. Snygga och enhetliga kläder å andra sidan gör att man får en bild av ett framgångsrikt företag som lägger stor vikt vid detaljer.

En annan viktig del är att arbetskläderna bidrar till att skapa en sammanhållning hos de anställda på företaget. Någon typ av gemensam uniform eller likadana kläder bidrar till att man känner sig som ett lag och som ett team. Detta kommer göra att man kan samarbeta bättre och känner en större lojalitet både till varandra men också till företaget i stort. Ändamålsenliga arbetskläder som till exempel har förstärkningar som knäskydd där det krävs är också viktigt för att de anställda ska kunna arbeta säkert utan att skada sig. Sammanfattningsvis är alltså arbetskläderna långt viktigare än många kanske tror och att som företagare investera i dessa är en nödvändighet.

Avrobustor.se

Säkerhet i vägarbetet

Som vägarbetare har du mycket att tänka på för att hålla dig säker under arbetets gång. Vägarbete utförs ofta på utsatta platser, där det passerar mycket trafik samtidigt som du behöver hålla koll på dina arbetsuppgifter. Om arbetet utförs i mörker eller under hård väderlek kan detta ytterligare försvåra läget.

Hos Nordeye Sverige hittar du arbetsbelysning som är enkel att anpassa för dina behov, samtidigt som du höjer säkerheten under arbetet. Här finns arbetsbelysning som passar de flesta preferenser och fordon. Nordeye Sverige erbjuder arbetsljus i xenon, halogen och LED, med genomgående hög kvalitet i alla produkter.

Varselkläder och skydd

Det finns många bra sätt att förbättra skyddet för dig som arbetar på en vägarbetsplats. Du kan använda varningslyktor, varselkläder, fordonsutmärkning och skyddsfordon som är utrustade med energiupptagande och tvärgående skydd. Buffertar och barriärer tar upp energi väl om förbipasserande fordon kör in i dem, och skyddar på så vis vägarbetare och trafikanter. Om du arbetar på vägar bör du ha tillåtna varselkläder, som uppfyller gällande standarder och med tydlig CE-märkning.

God arbetsmiljö

När vägarbeten påbörjas behöver de ledas och utföras av en kompetent ledning. Detsamma gäller alla underhålls- och reparationsarbeten där passerande trafik förekommer. Arbetsmiljöverket har också regler som säger att trafiken bör ledas om så att de arbetande inte berörs, eller så att den förbipasserande trafiken finns på ett betryggande avstånd. När detta inte är möjligt bör tumreglerna följas kring den maximala tillåtna hastigheten. För att hitta bra arbetsbelysning går det även att besöka Nordeye Sverige som har ett stort utbud.

Det är numera förbjudet enligt Arbetsmiljöverket att utföra reparationer och arbeten på vägar med hög trafikbelastning utan att använda godkända varselkläder och skyddsfordon. Om ett företag väljer att inte följa reglerna kan de behöva betala rejäla böter. Arbetsmiljöverket hotar därför företag med vite om de bryter reglerna vid en inspektion. Andreas Tidström, som är Arbetsmiljöverkets jurist, menar att det handlar om att rädda liv. Det räcker inte bara med ett gult varningsljus för att skydda arbetarna på vägen, det behövs också påkörningsskydd och godkända varselkläder. När kontroller utförs vid vägarbetsplatser har Transportstyrelsen kunnat visa att brister förekommer, vilket kan visa på att anmälningarna inte skapar några systematiska förbättringar.

Många trafikolyckor

Det är störst risk att drabbas för en allvarlig olycka för den som arbetar på hårt trafikerade vägar som har höga hastigheter. Drygt hälften av alla svenskar skadas någon gång i en trafikolycka, men det finns också ett stort mörkertal. Det är inte alltid som olyckor anmäls till Arbetsmiljöverket. Myndigheten har därför sagt att ett vite på 10 000 kronor kan komma ifråga om arbetsgivaren väljer att inte anmäla olyckor direkt. Bilbärgningsbranschens tre stora bolag, Assistancekåren, Falck och Storstockholms bärgningstjänst, har överklagat förbud som lägger liknande krav. Avslag har då kommit både i kammarrätten och förvaltningsrätten, och gick sedan vidare ända till Högsta förvaltningsdomstolen där det dock inte fick något prövningstillstånd.

Avrobustor.se

Utrustning för florister

Som florist arbetar man med blommor i alla färger, storlekar och former. Man jobbar både med snittblommor, krukväxter och olika plantor för trädgård. Men vilken utrustning och vilka arbetskläder är bra för en florist att ha?

Vad behöver en florist?

Hos flo-rea.com finns alla typer av frön som floristen kan köpa in och sälja eller sätta på egen hand. Då behövs krukor, jord, kanske en liten spade, gödning och ett bra bord att arbeta vid. Som florist blir det mestadels stående arbete och det kan därför vara bra att ha en mjukare matta på golvet som gör det mer bekvämt att stå hela dagarna.

Köpa in blommor

En florist behöver såklart också ha uppväxta blommor att arbeta med. De fina fröerna hos flo-rea.com säljer bra och är utmärkta att ha i sortimentet för kunder som vill så själva. Fröna har bra grobarhet! När det kommer till färska blommor gäller det att köpa in blommor av bra kvalitet som verkligen står. Du bör också tänka på att ha ett bra utbud av olika blommor. Alla kunder har inte samma smak och det kan också vara bra att ha några blommor som inte doftar då en del personer kan vara känsliga just för doft.

Att lyckas som florist

När det kommer till att lyckas med blommor bör floristen vara expert. Du behöver ha koll på hur de olika blommorna ska skötas, och när det gäller kvaliteten kommer kunderna inte bli så glada om en växt vissnar efter bara två-tre dagar.

Som florist krävs det ingen särskild utbildning, och i praktiken skulle man kunna arbeta hemma men snittblommor håller sig utan tvekan fräschare i en kyl. I flera fall ger det helt enkelt ett seriösare intryck om man har ett gesällbrev eller i alla fall en utbildning bakom sig.

När det kommer till utrustningen behöver du inte välja det dyraste för att lyckas bra med din verksamhet. Satsa på praktiska material, arbetskläder som håller och som är lätta att tvätta och vassa knivar samt sekatörer.

Vad kostar det att starta blombutik?

Att starta en blomsterbutik behöver inte alls vara dyrt. Att köpa in växter kan kosta en del men om du börjar i tid kan frön från flo-rea.com vara ett väldigt prisvärt alternativ. Du bör räkna med att ha åtminstone ett par tusen kronor för att få i ordning på din butik. Du behöver också kunna köpa arbetskläder, knivar, bänkar och annat som är bra samt nödvändigt att ha när du är florist.

Avrobustor.se

Snygga kalsonger att ha under byggarbetskläderna

När man arbetar som byggarbetare behöver man byggarbetskläder och rätt utrustning, vilket arbetsgivaren ska förse sin personal med. Under arbetskläderna på ett bygge är det också viktigt att man själv skaffar sig bekväma men även snygga kalsonger. Då finner man ett stort utbud av härliga och bekväma kalsonger på kalsongshopen.se av många kända märken!

Perfekta kalsonger online!

När man köper kalsonger från kalsongshopen.se kan man förvänta sig hög kvalitet och en förstklassig service. På kalsongshopen.se hittar man kalsonger av kända märken som Björn Borg och Salming i många olika modeller, färger och sköna material. Kalsonger av hög kvalitet är perfekta att använda när man arbetar med byggarbete, eller andra arbeten. Då är det smart att beställa kalsonger från kalsongshopen.se som alla håller en hög kvalitet. De kalsonger som säljs av märkena Björn Borg och Salming, har sköna material som bland annat en mix av bambu, bomull och viskos. Då är snygga och bekväma kalsonger från kalsongshopen.se perfekta att bära när man rör på sig mycket under ett arbete som till exempel byggarbete.

Rätt arbetskläder tillsammans med sköna kalsonger

Rätt arbetskläder inom byggindustrin innebär slitstarka byxor med förstärkningar. Byxor som används inom bygg har flertalet fickor som man ska kunna använda för mindre verktyg eller annat. Inom byggarbete måste man också ha rätt skyddsskor med förstärkningar för att skydda mot nedfallande föremål. På en byggarbetsplats måste man även ha godkända hörselskydd och glasögon för ett säkert arbete. I övrigt brukar man få tillgång till jacka och tröjor men även skyddskläder mot regn. Allt detta är något som arbetsgivaren ska köpa in, men bekväma kalsonger från kalsongshopen.se är något man själv får inhandla, vilket är väl värt att köpa tack vare att de är så bekväma.

När man arbetar som byggarbetare är det kanske inte alltid arbetsgivaren tvättar kläderna. Mycket beror på för vem man arbetar och om det kanske är ett privatföretag, kommunalt eller statligt. Tvättar man byggarbetskläderna själv, finns det smarta tips hur man tvättar byggkläder rätt för att de ska behålla sin ursprungskvalitet länge. Inom byggindustrin arbetar en stor majoritet män, vilket också betyder att många män kan ha nytta av att beställa kalsonger från kalsongshopen.se att ha som bekväma underplagg. Inom byggindustrin och byggarbetarkläder, har man nu utvecklat byggarbetskläder för kvinnor som följer kurvorna och skapar en bekvämare arbetsmiljö för de kvinnor som väljer att arbeta inom byggindustrin.