Månadsarkiv augusti 22, 2022

Avhannah

Främja arbetsmiljön med frukt på jobbet

För att tillgodose anställda med en bra arbetsmiljö är det viktigt med rätt arbetskläder och utrustning. Men en god arbetsmiljö främjas även på andra sätt, bland annat genom att det råder en god stämning på arbetet och att anställda kan ta sig en gratis frukt på jobbet.

Varför dela ut frukt på jobbet?

Det finns många fördelar med att dela ut gratis frukt på jobbet, men varför? Den främsta anledningen till varför frukt är bra på jobbet är för att anställda gärna äter frukt om det finns tillgängligt. Att få i sig frukt är ett sätt att få i sig vitaminer, vilket ger en positiv effekt för hälsan. Men frukt är även ett bättre alternativ till sötsaker. Om frukten är gratis är det nämligen en större chans att folk väljer en frukt till fikat framför att köpa en bulle eller annan sötsak till fikastunden. Det i sig främjar en bättre hälsa hos personalen. Dessutom är det alltid uppskattat att få tillgång till gratis frukt.

Främja en bättre arbetsmiljö

För att främja en bättre arbetsmiljö, kan man göra mycket mer än att bjuda på gratis frukt på jobbet. Det är viktigt att ta tag i de större problemen som kan finnas på arbetsplatsen, som exempelvis buller, blinkande ljusrör eller osämja mellan anställda. Utöver det är det så klart viktigt att anställda får rätt arbetskläder och utrustning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett ordentligt och säkert sätt. I vissa fall kan en bättre arbetsmiljö främjas genom att ändra om lite på schemat, speciellt om schemat ställer till med mycket problem. Varje arbetsplats är dock unik och man måste utgå från vad ens egen arbetsplats behöver för att främja en god arbetsmiljö. Med en bättre arbetsmiljö presterar anställda bättre och det mår hela företaget bra av.

Avhannah

Vem ansvarar för arbetskläderna?

Har du fått ett arbete där du ska jobba vid en cementblandare hela dagarna, i kombination med andra arbetsuppgifter? Redan innan du börjar kan du förstå att du behöver speciella och slitstarka arbetskläder – men vem har egentligen ansvar för att du får rätt utrustning?

När särskilda arbetskläder behövs

När du arbetar vid en cementblandare eller har andra arbeten där du kan riskera att skadas, kan du behöva särskilda arbetskläder. Du kan också behöva skor som skyddar fötterna, hjälm och kanske även annan utrustning. Vad som behövs beror på arbetsuppgifterna, ett jobb vid en cementblandare kräver inte detsamma som en målare eller vägarbetare kan behöva. Oavsett vad det är för utrustning, skor och kläder som behövs är det arbetsgivaren som har ansvaret för att du har det du behöver.

Regler kring personlig skyddsutrustning

Det finns en mängd olika regler för arbetskläder och personlig skyddsutrustning, vilket kan vara bra att känna till. Verkar något inte ok kan du lätt kolla upp vad som gäller och se om din arbetsplats lever upp till kraven. Reglerna handlar både om vem som har ansvar, och om hur man ska handskas med olika risker. Att ha skyddsutrustning är bara en del av det, en annan del kan vara till exempel att inte utsättas för risker under en längre tid. Arbete vid en cementblandare är inte ett högriskarbete, men du kan till exempel behöva använda hörselskydd och ha möjlighet till pauser på en plats där det är tystare, för att inte riskera att skada hörseln.

Ett roligt jobb

Har du inte börjat på arbetet än och funderar på hur det kommer att bli? Det kan vara tungt att arbeta vid en cementblandare, men du kommer snart att komma in i hur allting fungerar och du har alltid arbetskamrater som finns där och kan hjälpa dig om du behöver det. En cementblandare används för att göra betong på platser där det inte finns tillgång till el, så det är ett smidigt verktyg som kan ha stor betydelse. En cementblandare är också anpassad för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt, eller så lätt det nu kan gå utan el. Blandningen sker med hjälp av en hydraulisk lösning och när blandningen ska tömmas ut går det att tippa själva trumman.

Är du anställd via ett bemanningsföretag?

När du är anställd via ett bemanningsföretag är det bemanningsföretaget som är din arbetsgivare och har ansvar för att du får rätt arbetskläder, skor och annat för att klara jobbet vid en cementblandare. Ibland kan det finnas överenskommelser så att det är arbetsplatsen som står för utrustningen, men det är bemanningsföretaget som har ansvar för att du får en arbetsmiljö som följer de rådande reglerna – även när det gäller kläder.

Egenföretagare?

Har du själv ett företag där du antingen är den enda som arbetar eller där du har anställda, så är det du som har ansvar för att både du och andra har de arbetskläder och den skyddsutrustning som kan behövas. Därför måste du ha koll på vilka krav som finns, så att du kan leva upp till dem.