Säkerhet i vägarbetet

Avhannah

Säkerhet i vägarbetet

Som vägarbetare har du mycket att tänka på för att hålla dig säker under arbetets gång. Vägarbete utförs ofta på utsatta platser, där det passerar mycket trafik samtidigt som du behöver hålla koll på dina arbetsuppgifter. Om arbetet utförs i mörker eller under hård väderlek kan detta ytterligare försvåra läget.

Hos Nordeye Sverige hittar du arbetsbelysning som är enkel att anpassa för dina behov, samtidigt som du höjer säkerheten under arbetet. Här finns arbetsbelysning som passar de flesta preferenser och fordon. Nordeye Sverige erbjuder arbetsljus i xenon, halogen och LED, med genomgående hög kvalitet i alla produkter.

Varselkläder och skydd

Det finns många bra sätt att förbättra skyddet för dig som arbetar på en vägarbetsplats. Du kan använda varningslyktor, varselkläder, fordonsutmärkning och skyddsfordon som är utrustade med energiupptagande och tvärgående skydd. Buffertar och barriärer tar upp energi väl om förbipasserande fordon kör in i dem, och skyddar på så vis vägarbetare och trafikanter. Om du arbetar på vägar bör du ha tillåtna varselkläder, som uppfyller gällande standarder och med tydlig CE-märkning.

God arbetsmiljö

När vägarbeten påbörjas behöver de ledas och utföras av en kompetent ledning. Detsamma gäller alla underhålls- och reparationsarbeten där passerande trafik förekommer. Arbetsmiljöverket har också regler som säger att trafiken bör ledas om så att de arbetande inte berörs, eller så att den förbipasserande trafiken finns på ett betryggande avstånd. När detta inte är möjligt bör tumreglerna följas kring den maximala tillåtna hastigheten. För att hitta bra arbetsbelysning går det även att besöka Nordeye Sverige som har ett stort utbud.

Det är numera förbjudet enligt Arbetsmiljöverket att utföra reparationer och arbeten på vägar med hög trafikbelastning utan att använda godkända varselkläder och skyddsfordon. Om ett företag väljer att inte följa reglerna kan de behöva betala rejäla böter. Arbetsmiljöverket hotar därför företag med vite om de bryter reglerna vid en inspektion. Andreas Tidström, som är Arbetsmiljöverkets jurist, menar att det handlar om att rädda liv. Det räcker inte bara med ett gult varningsljus för att skydda arbetarna på vägen, det behövs också påkörningsskydd och godkända varselkläder. När kontroller utförs vid vägarbetsplatser har Transportstyrelsen kunnat visa att brister förekommer, vilket kan visa på att anmälningarna inte skapar några systematiska förbättringar.

Många trafikolyckor

Det är störst risk att drabbas för en allvarlig olycka för den som arbetar på hårt trafikerade vägar som har höga hastigheter. Drygt hälften av alla svenskar skadas någon gång i en trafikolycka, men det finns också ett stort mörkertal. Det är inte alltid som olyckor anmäls till Arbetsmiljöverket. Myndigheten har därför sagt att ett vite på 10 000 kronor kan komma ifråga om arbetsgivaren väljer att inte anmäla olyckor direkt. Bilbärgningsbranschens tre stora bolag, Assistancekåren, Falck och Storstockholms bärgningstjänst, har överklagat förbud som lägger liknande krav. Avslag har då kommit både i kammarrätten och förvaltningsrätten, och gick sedan vidare ända till Högsta förvaltningsdomstolen där det dock inte fick något prövningstillstånd.

Om författaren

hannah administrator